`

Witamy na nowej stronie internetowej Parafii św. Stanisława BPM w Niemirowie

Informacje o parafii

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

PARAFIA NIEMIRÓW

Pw. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA

  

DANE O PARAFII:

Założona 29.09.1620 r.

Mieszkańców ok. 580

Katolików 320

Punkty duszpasterskie:

-         kościół parafialny w Niemirowie

-         kaplica w Sutnie pw. Matki Bożej Ostrobramskiej

-         kaplica w Adamowie pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Proboszcz: ks. mgr Dariusz Tworkowski, od 2010 roku

Do parafii należą: Adamowo, Niemirów, Mętna, Sutno

Porządek Mszy św.:

-         niedziela i święta w dni wolne od pracy:

kościół parafialny: 12:00

kaplica w Sutnie: 8:45

kaplica w Adamowie: 10:15

-         święta nie będące dniami wolnymi od pracy:

kościół parafialny: 12:00

kaplica w Sutnie: 15:30

kaplica w Adamowie: 17:00


Odpusty w parafii:
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, rocznica odzyskania kościoła - 27 grudnia

Nabożeństwo adoracyjne:
piątek - niedziela po wspomnieniu św. Augustyna

Strona główna

 

Niepodległa - Józef Dołoto

(2018-11-09 06:11:50)

Niepodległa

 

Polsko Ty moja! Ojczyzno ma kochana!

Dziś klękam przed Tobą na oba kolana.

Dałaś mi pracę, zawodu wyuczyłaś.

Obywatelem w społeczeństwie zrobiłaś.

Dziś piszę już wiersze, jednak nie próżnuję.

„Na ludzi” trójkę swych dzieci wychowuję.

Że wierzący, Polacy – by pamiętali.

Aby dług wdzięczności swym przodkom spłacali.

Kiedyś wiek cały, sto dwadzieścia trzy lata,

brak Ciebie na mapie Europy, świata.

Pokolenia narodu nadzieją żyły.

O Ciebie, o swą wolność dzielnie walczyły.

Walczyły w powstaniach i krew przelewały.

Wiara w krzyż i orła sił im dodawały.

Na nic okupantów zsyłki i więzienia.

Naród polski dzielnie znosił te cierpienia.

Zachował swą mowę i wiarę zachował.

Bóg w nagrodę wolność mu znowu darował.

Jednak już nie za darmo wszystko to było.

Miliony w ofierze swe życie złożyło.

W świecie rozsiane polskie krzyże, nazwiska.

Historia walk o wolność jest dla mnie bliska.

 

Sto lat mija właśnie, jak Ty znów ożyłaś,

na mapę Europy, świata wróciłaś.

Walki nie minęły, ciągle się toczyły.

Losy młodego państwa burzliwe były.

Po wojnie systemy ludność uciskały,

srodze Polakom we znaki się dawały.

Ginęli Polacy, do siebie strzelali.

Jedni chcieli rządzić, inni nie dawali.

 

Dzisiaj są siły, Polska kością niezgody.

Chcą nas zagrabić „demokracji” narody.

Chcą pozbawić wiary, zasad, człowieczeństwa.

Chcą naród wprowadzić na drogę męczeństwa.

Na siłę nam obce kultury wciskają.

My średniowieczem! - Europie wmawiają.

Błogosław Boże Polskę kolejne lata,

by Niepodległą była do końca świata.


Święto Niepodległości - 11 XI 2010 r.

Do rzeczowych protestów przeciwko wszystkiemu, co zobojętnia nas na sprawy Polski, zaapelował biskup drohiczyński Antoni Dydycz w Święto Niepodległości 11 listopada.