`

Witamy na nowej stronie internetowej Parafii św. Stanisława BPM w Niemirowie

Koncert wiolonczelistki Filharmonii Bałtyckiej z Gdańska Joanny Karbowskiej